Menu


Ochrona środowiska - informacja dla użytkowników

Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz
z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Znak przekreślonego kosza
Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem
i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie:

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
tel. (91) 469 21 70
tel. (+48) 91 466 60 42
Infolinia: 801 005 505
fax (+48) 91 469 50 99
email : kontakt @ tomoo.pl
http://tomoo.pl/

 

Obrazek dzięki uprzejmości: By MultiComm - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8045205