Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Nowak Haxe Polska z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) , ul. Hebanowa 11
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, wymiany informacji handlowych, przesłania oferty marketingowej, tj. uzasadnionego interesu administratora, którym jest bieżąca obsługa klientów i marketing produktów własnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”)
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem którym dane powierzane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów opisanych w punkcie 2;
 8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z firmą Grzegorz Nowak Haxe Polska pod adresem email: info@haxe.pl

GDPR – Information of Personal Data Processing

 1. The Controller of Your personal data is Grzegorz Nowak Haxe Polska., with its registered seat in Ostrów Wielkopolski (63-400), ul. Hebanowa 11;
 2. Your personal data will be processed for the purpose of correspondence, exchange of business information and sending marketing offers, i.e. legitimate interests of the controller which is ongoing client service and marketing of own products on the basis of art. 6 (1) letter f) of the General Data Protection Regulation (“GDPR”).
 3. The recipient pf Your personal data will be data processors, to which personal data are entrusted on the basis of data processing agreement;
 4. Your personal data will be stored for the period of 5 years;
 5. You have right of access to Your data, their rectification, erasure, limiting their processing, data portability right as well as right to object to processing;
 6. You are entitled to lodge in a compliant with the President of Personal Data Protection Office, if You feel that processing of Your data infringes the provisions of General Data Protection Regulation of 27th April 2016;
 7. The provision of Your data is voluntary but necessary for the purposes defined in point 2;
 8. You can contact in all matters concerning processing of personal data to the following e-mail address: info@haxe.pl